ALEXANDRIA Sport Production
Nechte starosti
o zahraniční hráče na nás
Postaráme se o všechny potřeby a povinnosti Vašeho hráče
související s jeho pobytem v České republice

Péče o zahraniční hráče

Veškerá 
péče o cizince

Od momentu podepsání profesionální smlouvy můžete přenechat veškeré starosti o hráče cizince na nás. Domluvíme se přímo s hráčem nebo jeho agentem a zajistíme jeho kompletní přesun do České republiky včetně papírování a legalizace veškerých souvislostí. 
Doprovodíme hráče na pohovory na ambasádách České republiky, zajistíme dokumentaci a projdeme nudným procesem nejen na velvyslanectvích v Bratislavě, Vídni nebo Berlíně.  
Chceme být partnerem hráče při řešení jeho přání a potřeb v ČR tak, aby nezatěžoval management klubu. Chceme být pomocníkem agenta hráče, zvlášť pokud agent nemůže být trvale v České republice.

SLUŽBY PRO ADAPTACI CIZINCE 

ZAJIŠTĚNÍ VÍZ A PRODLOUŽENÍ POBYTU

​NÁJEMNÍ SMLOUVY A POJIŠTĚNÍ

KABELOVÁ TELEVIZE A INTERNET

Máme zkušenosti se zvacím procesem cizinců do České republiky. Můžeme pomoci zajistit vstupní víza a stejně tak zajistit prodloužení pobytu v případě podepsání profesionální smlouvy s hráčem. Příprava dokumentace k žádosti o vstupní víza může být zdlouhavá.
Nejen zdravotní pojištění je nutnou součástí pobytu v České republice. Můžeme pomoci hráčům a jejim zástupcům vytvořit adekvátní strukturu služeb zajišťujících jejich život v České republice. Pomůžeme hráči pronajmout byt bez účasti klubu v nájemní smlouvě.
Internet je základ pro bydlení hráče. Poskytovatelé internetu nebo podobných služeb (kabelová televize) však mohou mít problém uzavřít smlouvu s cizinci. V takovém případě zajistíme zprostředkování mezi hráčem a poskytovatelem služby. Klub tak nemusí vstupovat do nestandardních smluvních vztahů.

PŘEPRAVA ZAVAZADEL A STĚHOVÁNÍ

​DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ A POVINNÉ RUČENÍ

Stěhování do místa působení nebývá jednouduchou záležitostí a zpravidla trvá delší dobu. Nabízíme spolupráci tak, aby hráč mohl od prvního momentu věnovat maximum úsilí sportovní činnosti ve svém klubu a neřešit záležitosti se ztrcenými kufry nebo proclení větší zásilky na České poště.
Zajistíme hráči daňové poradenství a nabídneme vhodnou daňovou optimalizaci. Později obstaráme starosti a řešení DPH. Teoreticky tak kluby mohou nabízet vyšší "netto" odměnu, která je pro vyjednávání smlouvy s hráčem klíčová.
Podobně jako poskytovatelé služeb internetu nebo kabelové televize je pro cizince složitější dostat se k autu nebo vůbec možnosti řídit. Přitom život fotbalového hráče si bez auta skoro nelze představit.

​Vše, na co si hráč jen vzpomene

Vízová povinnost
Zajištění víz
Zvací dopisy (i pro přítelkyně)
Prodloužení pobytu
Potvrzení o ubytování
Výpis z rejstříku trestů
Registrace na cizinecké policii
Pojištění
Zdravotní pojištění
Pojištění automobilu
Pojištění odpovědnosti (byt)
​Povinné ručení
Doprava
Letenky a transport na/z letiště
Řidičský průkaz
Nákup/Pronájem auta
Stěhování
​Přeprava zavazadel
Letecký transport větších zavazadel
Bydlení
Zajištění bytu
Nájemní smlouva
Internet
​Kabelová televize
Základní bytové vybavení
Úklid
Ostatní služby
Otevření bankovního účtu
Mobilní tarif
Registrace k dani z příjmu
Daňové přiznání
Převody peněz do zahraničí

Možnosti spolupráce jsou různé

Dohodneme se přímo s hráčem

Dohodneme se s agentem hráče

Nabídneme služby klubu

Ve spolupráci s Vaším klubem může dojít k přímé dohodě s hráčem na řešení jeho potřeb souvisejících s jeho pobytem v České republice.
Agenti hráčů mohou podepřít péči o svého hráče využitím služeb naší agentury. Cílem je maximální servis hráči a minimalizace starostí pro klub
Dohodněme se na komplexní správě agendy vašich zahraničních hráčů související s jejich pobytem v České republice a zpřesnění rozdělení nákladů mezi klub, hráče a agenta.